Hur startar vi en Facebook-grupp för vårt bostadsområde?

Följande artikel är del i en serie av tips på vad ni kan göra om er hyresvärd vill renovera och höja hyran.

Om er hyresvärd vill göra renoveringar som höjer hyran är det viktigt att börja organisera sig. Hyresvärden kommer förmodligen insistera på att försöka hitta ”individuella lösningar”, men det gynnar bara den starka parten (hyresvärden). Ni som boende har allt att vinna på att driva kollektiv kamp.

Varför ska vi ha en Facebook-grupp?

Det finns många bra och relevanta invändningar mot Facebook, men det är den digitala mötesplats där flest svenskar har ett konto. Därför är det lämpligt att använda just Facebook för att hålla varandra uppdaterade.

Hur startar vi en grupp?

Vem som helst som har ett konto kan starta en grupp. Till vänster skrollar du till grupper och väljer länken ”Skapa grupp”

Skapa en grupp på Facebook
Skapa en grupp på Facebook

Om gruppen ska vara sluten eller offentlig beror på hur ni tänker använda den. Är den offentlig kan vem som helst läsa det som skrivs och är den sluten kan bara de som är medlemmar läsa.

Det kan finnas en poäng i att ha två grupper – en offentlig för allmän och öppen diskussion och en sluten där ni planerar aktioner som ni inte vill att t.ex. er hyresvärd ska ha kännedom om.

Vilka risker finns det?

Tänk på att alla inte har Facebook – särskild äldre tenderar tillhöra den gruppen. Försök därför alltid att sprida informationen på andra sätt – t.ex. genom flygblad, affischer eller en väggtidning.

Det finns också en risk att diskussioner på Facebook (och andra digitala rum) spårar ur. Det som skrivs kan uppfattas olika av olika människor och känslor/ironi/tvetydigheter riskerar att misstolkas. Försök därför att hålla ett gott samtalsklimat (utan att för den skull undvika konfliktfrågor).