Floskelbingo när Familjebostäder skriver om Spannlandsgatans renovering

När en fastighetsägare ska försvara att man renovräker sina hyresrättsinnehavare tar de nästan alltid till en rad med floskler. Familjebostäder på Spannlandsgatan är inget undantag. I texten ”Många hyresgäster ser fram emot renoveringen” lyckas Niklas Derunger distriktschef Södra Göteborg på Familjebostäder, rada upp den ena floskeln efter den andra.

Som vanligt tog vi fram bingobrickan för att se hur många floskler Familjebostäder lyckades få in. 5 av 8 floskler. Inte illa!

spannlandsgatan

  1. ”Många hyresgäster ser fram emot renoveringen och jag hoppas att ni ska trivas på Spannlandsgatan också framöver.” betyder egentligen ”vi vet inte hur många det är som inte tycker som vi, men det skiter vi egentligen i”
  2. ”Genomsnittlig hyreshöjning för fastigheten på Spannlandsgatan är 38 procent och den nya hyran fasas in under 7 år.”. Här skriver man iofs inte om nivåer utan om ett annat propagandaknep som fastighetsägare tar till – intrappning. Istället för att renovräkas exakt nu så kommer ni att renovräkas lite långsammare.
  3. ”Inga större renoveringar har gjorts och husen är i dag i behov av en omfattande renovering.” betyder egentligen ””våra egna experter har tittat på ett sätt att renovera och höja hyran, därför behöver vi inte undersöka om fler alternativ finns.”
  4. ”Renoveringen har föregåtts av en samrådsprocess och dialog och samtal förs med hyresgästerna under hela renoveringsperioden.” betyder egentligen ””vi vill inhämta information så att vi vet hur mycket vi kan höja hyran utan att ni gnäller”
  5. ”Vid hyressättningen tillämpas bruksvärdesprincipen vilket innebär att jämförbara lägenheter ska ha jämförbara hyror.” betyder egentligen ”det behöver vi egentligen inte göra, men vi gömmer oss bakom ordet bruksvärde”