Konferens om lokalt motstånd

På lördagen samlades dryga tjugo personer på Arena Första Lång i Göteborg för att lyssna på och diskutera lokal kamp mot renovräkning.

Dagens inleddes med att Mattias Axelsson från styrelsen för Alla ska kunna bo kvar berättade om föreningens verksamhet – att hjälpa till vid lokal organisering och att driva opinion för att lyfta frågan om att alla ska kunna bo kvar.

17015070_1572057536152798_1292344167_o

Därefter presenterades fem olika lokala kamper.

1. Pennygången

16935577_1572056929486192_1732637827_o

Pär Johansson från Nätverket Pennygångens Framtid berättade om kampen på Pennygången mot Stena Fastigheters försök att renovera och höja hyrorna.

2. Näverlursgatan

16931101_1572056829486202_941549483_o

Mahasti Hashimieh från Näverlursgatan berättade om den process hon gått igenom och svårigheterna i att få till lokal organisering i hennes bostadsområde. Rädsla för myndigheter och svag uppbackning från Hyresgästföreningen nämndes som två förklaringar.

3. Bredfjällsgatan och Gropens gård

16936236_1572056572819561_1453227202_o

Kristofer Lundberg från Hyresgästföreningen Angered berättade om de boendes kamp för att kommunalisera fastigheterna på Bredfjällsgatan och Gropens gård.

4. Vita Björn

16935568_1572056422819576_777623443_o

Anneli Nedholm från Vita Björns Boendegrupp berättade om hur de arbetat gentemot Wallenstam för att alla ska kunna bo kvar.

5. Långströmsgatan

Tiina Svensson från Stå upp för Långströmsgatan pratade slutligen om deras pågående kamp mot Balder.

16990142_1572056289486256_737986232_o (1)

Diskussioner

Dagen avslutades med diskussioner och reflektioner vad som behövs för att de lokala kamperna ska kunna fortsätta.

Bl.a. pratades det om vikten av att vara med dels i ett startskede och berätta om vad som är viktigt när man bedriver lokal kamp och dels vara med under vägen för att ge energi. Det bestämdes att en bostads-AW ska anordnas snart i Göteborg där boende från olika områden ska bjudas in för att träffas.

 

Om renovräkningarnas sociala konsekvenser på Bostadsvrålet 4 (i Uppsala)

Bostadsvrålet 4 kommer att äga rum i Uppsala den 8-9 oktober. Alla ska kunna bo kvar är givetvis på plats och håller i en programpunkt – Nationell samling mot renovräkning

bostadsvralet_2

Nationell samling mot renovräkning

Tid: Lördag 8 oktober 13.00-14.30

Plats: Sal 126 på Grand

Upplägg:

Vi kommer att prata med hyresrättsinnehavare ifrån tre olika områden i Sverige. Alla har varit med om eller är med om renovräkningar. Vi kommer att höra vittnesmål om hur detta påverkar människor och områden socialt.

Vi kommer också att prata med forskaren Emil Pull som forskat just om renovräkningarnas konsekvenser.

Efter vittnesmål från boende och forskare kommer vi att ha en workshop där vi tillsammans diskuterar strategier för att få till en nationell samling mot renovräkningar.

cu6hmejxiaa0clz

Vad är renovräkning?

”När hyresvärdar renoverar så mycket att hyresgästen inte har råd att flytta tillbaka efteråt.” Så förklarar forskaren Sara Westin begreppet renovräkning (renoviction på engelska). Boverket har undersökt flyttmönster i samband med omfattande upprustningar och konstaterat att 25% av de boende flyttar i samband med renovering och det är de ekonomiskt svagast som flyttar i störst utsträckning.

Ibland räcker det med hotet om omfattande renoveringar för att folk ska börja flytta. På Pennygången ökade utflyttningen med 417 procent bara för att Stena Fastigheter berättade att de tänkte renovera (och höja hyrorna med 60 procent).

10896211_1579483682282753_8411033772000345656_o

 

Vad gör jag om min hyresvärd vill renovera och höja hyran?

Plötsligt dimper lappen ner i brevlådan. Där står det att din hyresvärd vill göra en omfattande stamrenovering och att du ska godkänna den. Men stopp, stopp, stopp….

Du behöver absolut inte godkänna någon renovering som höjer hyran. Om du motsätter dig renoveringen som höjer hyran har du här några tips som du kan använda.

1. Skriv aldrig under några papper

Fastighetsägare tenderar att vilja få det att framstå som att du inte har något val – du måste skriva under. Ofta är godkännandeavtalen utformade så att det bara finns en ruta för ”ja”.

Du måste inte skriva under någonting. Du kan med gott samvete kasta godkännandeavtalet i papperskorgen om du vill. Din hyresvärd kan inte påbörja några hyrehöjande renoveringar så länge som du inte godkänt dem.

582823_10150676728961196_1774960226_n
Så här ska ni göra med godkännadeavtalen.

2. Organisera er

Däremot kan hyresvärden så småningom ta ärendet till hyresnämnden. Då är det bra om ni i ert område har börjat organisera er. Att starta en facebookgrupp kan vara ett bra första steg (se exempel på FB-grupper). Sedan är det viktigt att ha fysiska möten där ni får träffas och prata med varandra.

Fullskärmsinfångning 2015-01-15 204350
Exempel på FB-grupp från Pennygången

Har den lokala hyresgästföreningen en lokal kan ni säkert låna den. Fråga på den lokala skolan om ni kan vara i skolmatsalen. Kolla om det finns någon annan lokal.

Ni behöver inte starta en förening, ett löst nätverk fungerar minst lika bra.

3. Gör saker (inte bara prata)

Det är lätt att det blir mycket snack i början. Därför är det viktigt att gå från ord till handling. Ni kan t.ex. skriva insändare till tidningen. Kräv att fastighetsägaren anordnar stormöte för att svara på frågor. Om ni är många kan ni göra en demonstration eller manifestation i ert område. Samla namnunderskrifter. Det är bara fantasin som sätter gränser.

IMAGEPENNY2
Ordna en demo i ert område

4. Gör er kamp offentlig

Ni har allt att vinna på att göra er kamp offentlig. Om fastighetsägaren vill förhandla med representanter slutna rum – säg nej omedelbart! Kontakta media – be dem komma till ert område och göra intervjuer. Skriv insändare. Gör pressmeddelanden om ni ska ha någon aktivitet.

5. Våga ta konflikten

Att er fastighetsägare vill renovräka i ert område gör att ni har hamnat i en konflikt. Våga bejaka att det är en konflikt. Nöj er inte med att fastighetsägaren eller någon annan sänker den föreslagna hyreshöjningen från 50% till 40% – det är inte en seger. Det enda som kan garantera att alla kan bo kvar är att det finns ett alternativ som ger 0 procent i hyreshöjning.
Ohyresrätten har också samlat tips.