Alla ska kunna bo kvar är en ideell förening som jobbar för att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt i samband med renoveringar och att hjälpa till med organisering i berörda områden.

Föreningens övergripande mål är att alla som bor i fastigheter som renoveras har faktisk möjlighet att bo kvar i samband med renoveringarna.

Vad gör vi?

Föreningens verksamhet består i att

  • vara en opinionsbildande kraft genom att lyfta renoveringsproblematiken i den politiska debatten
  • påverka politiker, fastighetsägare och hyresgäströrelsen att ha fokus på de sociala konsekvenserna av renoveringar
  • sprida kunskap och information till områden där renoveringar är eller håller på att bli ett problem

Läs våra stadgar om du vill veta hur föreningen fungerar.

Styrelsen i Alla ska kunna bo kvar.

10862494_1567028026861652_5879232631382578218_o