Sammanställning av rapporter och texter från andra än oss

Vad vet du om renoveringar?

2013-05-17 16.04.37

Exempel på områden som har eller som kommer renoveras med kraftiga hyreshöjningar som följd.

Miljonprogrammet och renoveringar

 • Under rekordåren (1961-1975) byggdes 1,4 miljoner bostäder i Sverige (Källa)
 • 850 000 lägenheter byggdes i flerbostadshus (Källa)
 • 29 procent har rustats upp redan (Källa)
 • 46 procent av dessa ägs av allmännyttan (Källa)
 • Cirka 300 000 lägenheter i allmännyttans bestånd har renoveringsbehov (Källa)
 • Totalt behövs cirka 471 000 lägenheter renoveras (Källa)
 • De flesta av lägenheterna med renoveringsbehov finns i större städer och ägs av privata fastighetsägare (Källa)
 • Den totala kostnaden för renoveringarna beräknas till 214 miljarder (Källa)
 • 90 procent av fastighetsägarna betalar renoveringarna genom höjda hyror (Källa)
 • Genomsnittlig hyreshöjning vid renovering är 37 procent (Källa)

Flyttmönster i samband med upprustning

 • Flyttning i samband med renoveringar ligger runt 25 procent (Källa)
 • Ju lägre inkomst du har desto större är sannolikheten att du flyttar (Källa)
 • De som flyttar från en renoverad fastighet visar även en högre sannolikhet att flytta igen (Källa)
 • Renoveringar leder till höjda bostadsbidrag och ökat ekonomiskt bistånd för kvarboende (Källa)
 • De som flyttar från områden som renoveras flyttar till områden med lägre inkomster och sämre skolresultat (Källa)
 • Det finns troligen ett samband mellan att ha varit med om renovräkningar i bostadsområdet och sämre psykisk hälsa. (Källa)

 

Källor: 

Hem för miljoner. Förutsättningar för upprustning av miljonprogrammet – rekordårens bostäder. Rapport från SABO 2009

Miljonprogram med miljardbehov” Hem&Hyra 27 juni 2014

Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar Boverket Rapport 2014:34

Många kan få sin hyra höjd med flera tusen kronor” Sveriges Radio 10 april 2013

DSCF0057