Det digitala årsmötet 2021 valde en ny styrelse.

Här är styrelsen som valdes på årsmötet 2021.

Ordförande: Åse Richard
Vice ordförande: Mahasti Hashemieh
Sekreterare: Lotta Klemensson
Kassör: Stefan Lagholm