Vi testar #bostadsbingo med hur Svenska bostäder argumenterar kring kvarteret Pyramiden i Stockholm.

Resultatet är 4 av 8 floskler.

Fullskärmsinfångning 2016-05-18 190421

1 = ” Vi kan inte låta fastigheterna sjunka. Det ligger till beslut att vi ska renovera kvarteret och efter alla sprickor och vattenskador som renoveringen medför måste vi blåsa ut huset totalt”

2 = ”Vi har ansvar även för nästa generation hyresgäster. ”

3 = ”Vi har haft samråd med gårdsgruppen som har fått komma in med massa synpunkter och vi gick till mötes på alla punkterna.”

4 = ”Men till exempel lägesfaktorn väger tungt. /../ Men jag kan inte uttala mig om bruksvärdessystemet.”