Inbjudan till årsmöte 2018

Alla som är medlemmar eller har varit medlemmar i Alla ska kunna bo kvar under 2017 är välkomna till föreningens årsmöte.

När? Lördag 24 mars kl. 18.00

Var? Frölundaskolan i Göteborg (hållplats Positivgatan)

Hur? Kom dit och påverka.

Handlingar till årsmötet

ordforandeklubba-580x333

 

Ordföranden har ordet

Då var det ett nytt år, med nya utmaningar. För Alla ska kunna bo kvar:ss del så är uppdraget fortsatt det samma.

Alla ska kunna bo kvar är en ideell förening som jobbar för att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt i samband med renoveringar och att hjälpa till med organisering i berörda områden.
Föreningens övergripande mål är att alla som bor i fastigheter som renoveras har faktisk möjlighet att bo kvar i samband med renoveringarna.

För att kunna jobba med dessa viktiga frågor, på ett mer progressivt sätt är vårt oberoende från andra organisationer väldigt viktigt. Men för att kunna vara det är det krävs det att vi har en större medlemsbas än idag. Detta för att vårt oberoende i slutändan handlar om resurser, dels i tid men också ekonomiska medel. Tanken är såklart att ni medlemmar skall vara ryggraden i organisationen så är det inte idag gällande varifrån vi får majoriteten av våra ekonomiska resurser.

25323384_10156862064618098_54136761_n
Som ni ser kommer endast en femtedel av våra intäkter från er medlemmar. Vi jobbar med att försöka in fler av er, men dagsläget går tiden till annat som är tydligt av diagrammet ovan.

Vad kan du som har valt att bli betalande medlem göra? Det är relativt enkelt, ni kan vara vår telegraf, tala om för andra att vi finns och att vad vi gör är viktigt. Vi är alla till 100 procent ideellt jobbande och ju mer resurser vi får in i form av pengar och tid, ju mer saker kan vi göra.

Så här ser våra kostnader ut för det vi gör.

kostnader
Marginalerna är inte jättestora och det hade varit bra för föreningen om vi kunde täcka upp en betydligt större del av våra kostnader just med medlemsavgifter. det skulle också öppna upp helt nya möjligheter för föreningen te.x att kunna ha ett litet kontor eller öka kvalitén på våra paneler och youtube-kanal med mera.

2018 är här och än är inte målet nått, men vi vet att kamp lönar sig så nu kavlar vi upp ärmarna och lyfter in renoverings frågan på dagordningen i den allmänna debatten under ett valår!

/Daniel Carlenfors, ordförande i Alla ska kunna bo kvar

Rapporter om renoveringar, ombyggnation och standard

Här finner du en rad olika rapporter om renoveringar, ombyggnation och standard. Att en rapport är länkad här betyder inte att vi tar ställning för rapportens innehåll, däremot anser vi att den är intressant läsning.

papers-576385_960_720