Floskelbingo när Familjebostäder skriver om Spannlandsgatans renovering

När en fastighetsägare ska försvara att man renovräker sina hyresrättsinnehavare tar de nästan alltid till en rad med floskler. Familjebostäder på Spannlandsgatan är inget undantag. I texten ”Många hyresgäster ser fram emot renoveringen” lyckas Niklas Derunger distriktschef Södra Göteborg på Familjebostäder, rada upp den ena floskeln efter den andra.

Som vanligt tog vi fram bingobrickan för att se hur många floskler Familjebostäder lyckades få in. 5 av 8 floskler. Inte illa!

spannlandsgatan

 1. ”Många hyresgäster ser fram emot renoveringen och jag hoppas att ni ska trivas på Spannlandsgatan också framöver.” betyder egentligen ”vi vet inte hur många det är som inte tycker som vi, men det skiter vi egentligen i”
 2. ”Genomsnittlig hyreshöjning för fastigheten på Spannlandsgatan är 38 procent och den nya hyran fasas in under 7 år.”. Här skriver man iofs inte om nivåer utan om ett annat propagandaknep som fastighetsägare tar till – intrappning. Istället för att renovräkas exakt nu så kommer ni att renovräkas lite långsammare.
 3. ”Inga större renoveringar har gjorts och husen är i dag i behov av en omfattande renovering.” betyder egentligen ””våra egna experter har tittat på ett sätt att renovera och höja hyran, därför behöver vi inte undersöka om fler alternativ finns.”
 4. ”Renoveringen har föregåtts av en samrådsprocess och dialog och samtal förs med hyresgästerna under hela renoveringsperioden.” betyder egentligen ””vi vill inhämta information så att vi vet hur mycket vi kan höja hyran utan att ni gnäller”
 5. ”Vid hyressättningen tillämpas bruksvärdesprincipen vilket innebär att jämförbara lägenheter ska ha jämförbara hyror.” betyder egentligen ”det behöver vi egentligen inte göra, men vi gömmer oss bakom ordet bruksvärde”

#bostadsbingo med Balder på Långströmsgatan

När en fastighetsägare ska försvara att de renovräker hyresrättsinnehavare tar de nästan alltid till samma klyschor som använts tidigare. Balder på Långströms är inget undantag.

Magnus Andersson, regionchef Väst Balder, lyckas pricka in inte mindre än fyra av åtta klyschor. Bra jobbat Magnus!

fullskarmsinfangning-2016-12-01-145721

 1. ”Det ska finnas olika nivåer för hyresgästerna att välja på, men exakt vad de nivåerna blir vill Magnus Andersson inte heller uttala sig om” vilket egentligen betyder ”vi kommer att chockhöja hyran, men för vissa lägenheter där vi renoverar mindre kommer vi chockhöja lite mindre”
 2. ”Vi köpte som sagt området 2012 och har kunnat konstatera att det finns stora renoveringsbehov. Vad tidigare ägare gjort vill jag inte uttala mig om. Vi vill göra det bästa utifrån nuläget. Det som har varit har varit.” vilket egentligen betyder våra egna experter har tittat på ett sätt att renovera och höja hyran, därför behöver vi inte undersöka om fler alternativ finns.”
 3. ”Vi vill renovera långsiktigt, lägenheten ska vara bra även efter 10-15 år. Det är det som styr materialval och design.” vilket egentligen betyder  ”angeläget för oss att fattiglapparna försvinner. Då gör vi plats för rika människor att flytta in”
 4. ”De boende på Långströmsgatan har varit väldigt aktiva i boendedialogen och det är bra, det gör vårt jobb enklare när vi vet vad de vill.” vilket egentligen betyder ”vi vill inhämta information så att vi vet hur mycket vi kan höja hyran utan att ni gnäller”

#bostadsbingo med Svenska bostäder

Vi testar #bostadsbingo med hur Svenska bostäder argumenterar kring kvarteret Pyramiden i Stockholm.

Resultatet är 4 av 8 floskler.

Fullskärmsinfångning 2016-05-18 190421

1 = ” Vi kan inte låta fastigheterna sjunka. Det ligger till beslut att vi ska renovera kvarteret och efter alla sprickor och vattenskador som renoveringen medför måste vi blåsa ut huset totalt”

2 = ”Vi har ansvar även för nästa generation hyresgäster. ”

3 = ”Vi har haft samråd med gårdsgruppen som har fått komma in med massa synpunkter och vi gick till mötes på alla punkterna.”

4 = ”Men till exempel lägesfaktorn väger tungt. /../ Men jag kan inte uttala mig om bruksvärdessystemet.”

Bostadsbingo vid renoveringar

Alla ska kunna bo kvar presenterar stolt ”Bostadsbingo vid renoveringar”. När din fastighetsägare ska renovera eller när du ser någon företrädare för fastighetsägare i teve uttala sig då tar du fram bingobrickan.

Kryssa i rutan när du hör hen säga någon av de vanligaste klyschorna.

Fullskärmsinfångning 2016-02-18 123232

 

Eftersom vi också vet att fastighetsägare inte alltid säger det de menar så har vi såklart också gjort en parlör så att du ska förstå vad det är de egentligen säger.

 1. ”det är bara några få röststarka boende som inte vill ha renovering” betyder egentligen ”vi vet inte hur många det är som inte tycker som vi, men det skiter vi egentligen i”
 2. ”erbjuder ju faktiskt olika nivåer av renovering” betyder egentligen ”vi kommer att chockhöja hyran, men för vissa lägenheter där vi renoverar mindre kommer vi chockhöja lite mindre”
 3. ”renoveringen är nödvändig om husen inte ska förfalla” betyder egentligen ”våra egna experter har tittat på ett sätt att renovera och höja hyran, därför behöver vi inte undersöka om fler alternativ finns.”
 4. ”angeläget att även kommande hyresgäster tilltalas av bostaden” betyder egentligen ”angeläget för oss att fattiglapparna försvinner. Då gör vi plats för rika människor att flytta in”
 5. ”kasta inte subventioner i byggarnas fickor” betyder egentligen ”ställ inga krav på byggarna låt staten ta kostnaden i form av högre bidrag istället”
 6. ”vi vill ha en god dialog med våra boende” betyder egentligen ”vi vill inhämta information så att vi vet hur mycket vi kan höja hyran utan att ni gnäller”
 7. ”höjs standarden så måste vi höja hyran enligt bruksvärdet” betyder egentligen ”det behöver vi egentligen inte göra, men vi gömmer oss bakom ordet bruksvärde”
 8. ”vi måste öka attraktiviteten i området” betyder egentligen ”vi måste byta ut fattiglapparna till boende med högre inkomst”

Fullskärmsinfångning 2016-02-18 132833