Hur startar vi en Facebook-grupp för vårt bostadsområde?

Följande artikel är del i en serie av tips på vad ni kan göra om er hyresvärd vill renovera och höja hyran.

Om er hyresvärd vill göra renoveringar som höjer hyran är det viktigt att börja organisera sig. Hyresvärden kommer förmodligen insistera på att försöka hitta ”individuella lösningar”, men det gynnar bara den starka parten (hyresvärden). Ni som boende har allt att vinna på att driva kollektiv kamp.

Varför ska vi ha en Facebook-grupp?

Det finns många bra och relevanta invändningar mot Facebook, men det är den digitala mötesplats där flest svenskar har ett konto. Därför är det lämpligt att använda just Facebook för att hålla varandra uppdaterade.

Hur startar vi en grupp?

Vem som helst som har ett konto kan starta en grupp. Till vänster skrollar du till grupper och väljer länken ”Skapa grupp”

Skapa en grupp på Facebook
Skapa en grupp på Facebook

Om gruppen ska vara sluten eller offentlig beror på hur ni tänker använda den. Är den offentlig kan vem som helst läsa det som skrivs och är den sluten kan bara de som är medlemmar läsa.

Det kan finnas en poäng i att ha två grupper – en offentlig för allmän och öppen diskussion och en sluten där ni planerar aktioner som ni inte vill att t.ex. er hyresvärd ska ha kännedom om.

Vilka risker finns det?

Tänk på att alla inte har Facebook – särskild äldre tenderar tillhöra den gruppen. Försök därför alltid att sprida informationen på andra sätt – t.ex. genom flygblad, affischer eller en väggtidning.

Det finns också en risk att diskussioner på Facebook (och andra digitala rum) spårar ur. Det som skrivs kan uppfattas olika av olika människor och känslor/ironi/tvetydigheter riskerar att misstolkas. Försök därför att hålla ett gott samtalsklimat (utan att för den skull undvika konfliktfrågor).

 

Vad är ett hyresgästgodkännande och varför ska du inte skriva under?

Följande artikel är del i en serie av tips på vad ni kan göra om er hyresvärd vill renovera och höja hyran.

Skriv inte under ett hyresgästgodkännande. Skriv ut lappar och sätt upp i alla trappuppgångar så att även dina grannar får denna information.

När en fastighetsägare ska stamrenovera en lägenhet innebär det nästan alltid att hen också gör åtgärder som höjer standarden (t.ex. byter ut vitvaror eller lägger nytt golv). Om din hyresvärd gör standardhöjande åtgärder kommer hen också vilja höja hyran – och då måste hen ha ditt skriftliga godkännande för åtgärderna.

Skriv inte under ett godkännadeavtal

Enligt lagen som reglerar ombyggnation måste hyresvärden informera de boende som berörs och om ombyggnationen innebär hyreshöjning (vilket det nästan alltid gör) så måste även skriftliga godkännande inhämtas.

När ett godkännandeavtal dimper ner i brevlådan är det mycket viktigt att du (om du motsätter dig hyreshöjningen i samband med renoveringen) inte skriver under. Vår erfarenhet visar att många hyresgäster skriver under och skickar in godkännandeavtalet utan att de egentligen vill ha renoveringen och hyreshöjningen.

Skriv inte under hyresgästsgodkännade
Så här kan du göra med godkännadeavtalet

 

Det finns inga risker rent juridiskt med att inte skriva under. Du kan lugnt riva pappret och slänga det i papperskorgen. Din hyresvärd kommer då att fortsätta skicka nya papper att skriva under och i sista hand kommer det ett rekommenderat brev (som du inte heller måste hämta ut om du inte vill).

Hyresnämnden kan ge hyresvärden rätt ändå

Om hyresvärden inte får skriftliga godkännande från alla hyresgäster som berörs kommer hen att ta ärendet till hyresnämnden (den instans som prövar ärenden i hyresfrågor). Inte heller där behöver du som hyresgäst vara orolig. Du kan inte bli av med lägenheten för att din hyresvärd tar ärendet till hyresnämnden.

Dock behöver hyresnämnden idag inte ta hänsyn till vad hyresgästerna som bor i de lägenheter som ska renoveras, anser om renoveringarna. Det som hyresnämnden ska ta hänsyn till är vad “hyresgäster i allmänhet” anser. Och hyresnämndens tolkning är att
“hyresgäster i allmänhet” vill ha kraftigt höjd standard.

Mer information

Min hyresvärd ska göra ett stambyte i mitt hus. Får hon det utan att jag godkänner det?” Hyresgästföreningen

Boendeinflytande för hyresgäster vid ombyggnad” Faktablad från Boverket (pdf)

Behöver jag fråga hyresgästen om jag vill höja standarden i lägenheten?” Fastighetsägarna

Hur skriver vi ett pressmeddelande?

Följande artikel är del i en serie av tips på vad ni kan göra om er hyresvärd vill renovera och höja hyran.

Om ni börjar organisera er för att protestera mot er fastighetsägares hyreshöjningar kommer ni vilja ha uppmärksamhet. Ni har allt att vinna på att göra konflikten offentlig. Ett sätt att kontakta media är att skriva ett pressmeddelande.

Vad är ett pressmeddelande?

Ett pressmeddelande är helt enkelt information som ni skickar ut till media. Exakt hur ni väljer att utforma det eller formulera er är såklart upp till er själva, men några generella tips kan vara bra att ha med.

Tips på hur ni skriver ett pressmeddelande

 1. Skriv texten som en nyhetsartikel.
  Särskilt mindre lokaltidningar använder inte sällan ett pressmeddelande rakt av som nyhet. Skriv därför texten såsom nyhetstexten skulle varit skriven. Förklara kort bakgrund, tydliggör vad som är nyheten (vem, vad, när, hur, var och varför?) och ha gärna med citat från personer i nätverket/bostadsområdet.
 2. Vad är nyheten?
  Ett pressmeddelande är bara intressant om det finns en nyhet. Hotas ni av tvångsförflyttning? Kommer ni samla massa folk till en demonstration? Tänk efter varför en tidning ska publicera det ni skriver.
 3. Håll er kort.
  Chansen att bli publicerade är större om texten är kortare. Om ni vill ha med mer information, lägg det viktigaste först – en redaktion stryker nästan alltid från slutet.
 4. Ha med kontaktpersoner.
  Om media vill följa upp är det viktigt att det finns någon att fråga. Ha därför alltid med epostadress och telefon till minst en kontaktperson (gärna flera).
 5. Ha gärna färdiga fotografier
  Om ni har en hemsida eller liknande (blogg, Facebook etc) använd den för att lägga upp högupplösta bilder som media kan använda. Bilderna kan vara på er som personer och från ert område. Var noga med att det är ni som tagit bilderna så att ni har upphovsrätt.

Fler tips

Vad gör jag om min hyresvärd vill renovera och höja hyran?

Plötsligt dimper lappen ner i brevlådan. Där står det att din hyresvärd vill göra en omfattande stamrenovering och att du ska godkänna den. Men stopp, stopp, stopp….

Du behöver absolut inte godkänna någon renovering som höjer hyran. Om du motsätter dig renoveringen som höjer hyran har du här några tips som du kan använda.

1. Skriv aldrig under några papper

Fastighetsägare tenderar att vilja få det att framstå som att du inte har något val – du måste skriva under. Ofta är godkännandeavtalen utformade så att det bara finns en ruta för ”ja”.

Du måste inte skriva under någonting. Du kan med gott samvete kasta godkännandeavtalet i papperskorgen om du vill. Din hyresvärd kan inte påbörja några hyrehöjande renoveringar så länge som du inte godkänt dem.

582823_10150676728961196_1774960226_n
Så här ska ni göra med godkännadeavtalen.

2. Organisera er

Däremot kan hyresvärden så småningom ta ärendet till hyresnämnden. Då är det bra om ni i ert område har börjat organisera er. Att starta en facebookgrupp kan vara ett bra första steg (se exempel på FB-grupper). Sedan är det viktigt att ha fysiska möten där ni får träffas och prata med varandra.

Fullskärmsinfångning 2015-01-15 204350
Exempel på FB-grupp från Pennygången

Har den lokala hyresgästföreningen en lokal kan ni säkert låna den. Fråga på den lokala skolan om ni kan vara i skolmatsalen. Kolla om det finns någon annan lokal.

Ni behöver inte starta en förening, ett löst nätverk fungerar minst lika bra.

3. Gör saker (inte bara prata)

Det är lätt att det blir mycket snack i början. Därför är det viktigt att gå från ord till handling. Ni kan t.ex. skriva insändare till tidningen. Kräv att fastighetsägaren anordnar stormöte för att svara på frågor. Om ni är många kan ni göra en demonstration eller manifestation i ert område. Samla namnunderskrifter. Det är bara fantasin som sätter gränser.

IMAGEPENNY2
Ordna en demo i ert område

4. Gör er kamp offentlig

Ni har allt att vinna på att göra er kamp offentlig. Om fastighetsägaren vill förhandla med representanter slutna rum – säg nej omedelbart! Kontakta media – be dem komma till ert område och göra intervjuer. Skriv insändare. Gör pressmeddelanden om ni ska ha någon aktivitet.

5. Våga ta konflikten

Att er fastighetsägare vill renovräka i ert område gör att ni har hamnat i en konflikt. Våga bejaka att det är en konflikt. Nöj er inte med att fastighetsägaren eller någon annan sänker den föreslagna hyreshöjningen från 50% till 40% – det är inte en seger. Det enda som kan garantera att alla kan bo kvar är att det finns ett alternativ som ger 0 procent i hyreshöjning.
Ohyresrätten har också samlat tips.