Öppet brev till Peter Eriksson (bostadsminister)

Hej!

Nu när du blivit bostadsminister, Peter Eriksson, kommer du att få propåer från olika särintressen med stora ekonomiska muskler, t.ex. byggare och fastighetsägare. De kommer prata mycket om hur krångligt dagens regelverk är, hur det är problematiskt med boende som har för starka rättigheter och hur dagens hyressättningssystem är dåligt. Däremot kommer de som bor i hyreslägenheter, särskilt i miljonprogrammen, inte att höras i samma utsträckning eller ens få vara del i samtalen om lösningarna.

Du kommer också höra att det behöver byggas hundratusentals nya bostäder i Sverige de kommande åren. Detta stämmer men vi vill lyfta en annan bostadspolitisk fråga som är minst lika viktig – att det befintliga hyresbeståndet renoveras på ett sätt så att alla ska kunna bo kvar.

De senaste åren har vi lärt oss om bostadsområden såsom Gränby och Kvarngärdet i Uppsala eller Pennygången och Vita Björn i Göteborg där fastighetsägare vill stambyta och samtidigt kraftigt höja hyran vilket tvingar människor bort från sina hem.

Som boende i dessa områden och dessutom organiserade i Alla ska kunna bo kvar vill vi rikta din uppmärksamhet mot det faktum att fastighetsägare vinner i princip 99 av 100 fall när hyresnämden prövar omfattande ombyggnationer. De hyresrättsinnehavare som med näbbar och klor kämpar för sin rätt att bo kvar är alltså chanslösa i det juridiska regelsystem som finns idag.

När en fastighetsägare får rätt i hyresnämnden innebar det i princip alltid att renoveringen följs av kraftiga hyreshöjningar och renovräkning. Vi som boende tvingas via hyresavin betala för ett underhåll som vi och tidigare hyresrättsinnehavare betalt i decennier.

De sociala konsekvenserna  av renovräkning är enorma både för enskilda individer och för samhället. Det finns forskning som drar paralleller mellan att bli tvångsförflyttad och att förlora en nära anhörig. Och det vi vet från Boverkets rapporter är att det är människor med lägst inkomst som flyttar i störst omfattning. För samhället är renovräkningar ett problem eftersom det leder till ökad segregation.

Därför är vår förhoppning att du i ditt arbete som bostadsminister aktivt driver en politik för att stärka hyresrättsinnehavarnas rättigheter och som gör att alla kan bo kvar när deras lägenheter har renoverats.

mvh

Alla ska kunna bo kvar

Peter Eriksson; SprŒkršr; Miljšpartiet