Vad blir kostnaden för renoveringen av miljonprogrammet?

Miljonprogrammet är till viss del de flerbostadslägenheter som byggdes mellan 1965 och 1974. Trots att de i många fall är bättre än sitt rykte kommer de att behöva renoveras kommande år. Men vad kommer det att kosta?

Det är såklart omöjligt att på kronan beräkna kostnaden för renoveringen av miljonprogrammet. Men här följer några siffror som förekommer i debatten:

  • Prognoscentret AB beräknade 2014 på uppdrag  av Trä och möbelföretagen att den ”totala kostnaden för att renovera miljonprogrammet är 214 miljarder kronor”. Siffran har man kommit fram till genom intervjuer med 119 fastighetsägare i hela Sverige, både privata och offentliga.
  • Företaget Industrifakta menade 2012 att det handlar ”om i storleksordningen 600.000 lägenheter i flerbostadshus, som behöver rustas upp inom en tioårsperiod till en kostnad av 300-900 miljarder kronor beroende på ambitionsnivå.”
  • Boverket uppgav 2014 att kostnaden för renoveringen av miljonprogrammets flerbostadshus ”har uppskattats till 300 till 500 miljarder kronor

IMG_20160320_132808

Källor:

Renoveringsskulden i miljonprogrammet” – Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet – Förutsättningar och möjligheter

Under miljonprogrammet byggdes en miljon bostäder

Industrifakta – pressinformation