Hur får jag mina grannar att inte skriva under ett hyresgästgodkännande?

Kort svar: Sätt upp lappar i alla trappuppgångar så att alla dina grannar får samma information.

Information in english

Information in arabic (معلومات باللغة العربية)

När en fastighetsägare ska stamrenovera en lägenhet innebär det nästan alltid att hen också gör åtgärder som höjer standarden (t.ex. byter ut vitvaror eller lägger nytt golv). Om din hyresvärd gör standardhöjande åtgärder kommer hen också vilja höja hyran – och då måste hen ha ditt skriftliga godkännande för åtgärderna.

fullskarmsinfangning-2016-09-16-110459

Skriv inte under ett godkännadeavtal

Istället för att skriva under (här är argumentet varför du inte ska det) ska du skriva ut information och sätta upp i alla trappuppgångar.

Förslag på text att skriva ut:

SKRIV INTE UNDER!

Din fastighetsägare har nyligen skickat ut ett papper som de vill att ni skriver under. Pappret är ett godkännande om att göra renoveringar i din lägenhet. Renoveringen kommer att höja din hyra.

Du behöver INTE skriva under. Det finns inga som helst juridiska risker med att kasta pappret i soptunnan. Fastighets-ägaren kommer då att fortsätta skicka nya papper att skriva under och i sista hand kommer det ett rekommenderat brev (som du inte heller måste hämta ut om du inte vill).

Om fastighetsägaren inte får skriftliga godkännande från alla hyresgäster som berörs kommer de att ta ärendet till hyres-nämnden. Inte heller där behöver du som boende vara orolig. Du kan INTE bli av med lägenheten för att din
hyresvärd tar ärendet till hyresnämnden.

Mer info på www.allaskakunnabokvar.se

Här finns texten som en pdf ”Skriv inte under”.

Vad är ett hyresgästgodkännande och varför ska du inte skriva under?

Följande artikel är del i en serie av tips på vad ni kan göra om er hyresvärd vill renovera och höja hyran.

Skriv inte under ett hyresgästgodkännande. Skriv ut lappar och sätt upp i alla trappuppgångar så att även dina grannar får denna information.

När en fastighetsägare ska stamrenovera en lägenhet innebär det nästan alltid att hen också gör åtgärder som höjer standarden (t.ex. byter ut vitvaror eller lägger nytt golv). Om din hyresvärd gör standardhöjande åtgärder kommer hen också vilja höja hyran – och då måste hen ha ditt skriftliga godkännande för åtgärderna.

Skriv inte under ett godkännadeavtal

Enligt lagen som reglerar ombyggnation måste hyresvärden informera de boende som berörs och om ombyggnationen innebär hyreshöjning (vilket det nästan alltid gör) så måste även skriftliga godkännande inhämtas.

När ett godkännandeavtal dimper ner i brevlådan är det mycket viktigt att du (om du motsätter dig hyreshöjningen i samband med renoveringen) inte skriver under. Vår erfarenhet visar att många hyresgäster skriver under och skickar in godkännandeavtalet utan att de egentligen vill ha renoveringen och hyreshöjningen.

Skriv inte under hyresgästsgodkännade
Så här kan du göra med godkännadeavtalet

 

Det finns inga risker rent juridiskt med att inte skriva under. Du kan lugnt riva pappret och slänga det i papperskorgen. Din hyresvärd kommer då att fortsätta skicka nya papper att skriva under och i sista hand kommer det ett rekommenderat brev (som du inte heller måste hämta ut om du inte vill).

Hyresnämnden kan ge hyresvärden rätt ändå

Om hyresvärden inte får skriftliga godkännande från alla hyresgäster som berörs kommer hen att ta ärendet till hyresnämnden (den instans som prövar ärenden i hyresfrågor). Inte heller där behöver du som hyresgäst vara orolig. Du kan inte bli av med lägenheten för att din hyresvärd tar ärendet till hyresnämnden.

Dock behöver hyresnämnden idag inte ta hänsyn till vad hyresgästerna som bor i de lägenheter som ska renoveras, anser om renoveringarna. Det som hyresnämnden ska ta hänsyn till är vad “hyresgäster i allmänhet” anser. Och hyresnämndens tolkning är att
“hyresgäster i allmänhet” vill ha kraftigt höjd standard.

Mer information

Min hyresvärd ska göra ett stambyte i mitt hus. Får hon det utan att jag godkänner det?” Hyresgästföreningen

Boendeinflytande för hyresgäster vid ombyggnad” Faktablad från Boverket (pdf)

Behöver jag fråga hyresgästen om jag vill höja standarden i lägenheten?” Fastighetsägarna