Följande artikel är del i en serie av tips på vad ni kan göra om er hyresvärd vill renovera och höja hyran.

Hyresnämnden är en nämnd (inte en domstol) som avgör ärenden där det är en konflikt om en bostad eller en lokal. Att bli kallad till hyresnämnden innebär inte att du är åtalad för något brott eller att du kan dömas till ett straff.

Om du inte skrivit under ett godkännandeavtal kommer du mest största sannolikhet att kallas till hyresnämnden eftersom din hyresvärd tar ärendet dit för att få rätt att renovera.

Hur går en förhandling i hyresnämnden till?

Hyresnämnden tar inte ut någon avgift och om du är medlem i Hyresgästföreningen så kommer de troligen att bistå dig med juridiskt ombud (kontakta Hyresgästföreningen för säkerhets skull).

Hyresnämnden består av tre personer: en ordförande, som är jurist och kallas hyresråd, samt två så kallade intresseledamöter. Ordföranden inleder sammanträdet med att gå igenom de handlingar som parterna lämnat in till nämnden. Därefter får parterna säga sin mening. Sedan förhör hyresnämnden eventuella vittnen.

Finns det några juridiska risker med att bli kallad till hyresnämnden?

Nej

Vad händer om din fastighetsägare får rätt i hyresnämnden?

Då finns möjlighet att överklaga ärendet till Svea Hovrätt.

manifestation3

manifestation4

Källor: Hyresnämnden och Hyresgästföreningen