Runt om i Göteborg organiserar sig boende för att stoppa renovräkningar. Lokala boendenätverk på bl.a. Beväringsgatan och på Långströmsgatan har lyft kravet på att det måste det finnas ett alternativ som ger 0 kronor i hyrespåslag vid renovering.

För att stödja de lokala boendenätverkens krav har föreningen Alla ska kunna bo kvar tagit initiativ till en manifestation i Göteborg 22 april kl. 16.30 på Järntorget.

– Vi tycker det är viktigt att frågan om renovräkningar och att alla ska kunna bo kvar tyvärr är en fråga som lyfts alltför sällan politiskt och i media, säger Mahasti Hashemieh från föreningen Alla ska kunna bo kvar.

– Därför vill vi låta just de som drabbas av renovräkningar få sin röst hörd. På vår manifestation kommer bl.a. boende som bor i renoveringsområden i Göteborg att tala.

På manifestationen kommer också en helt unik karta över hyreshöjningar i Göteborg att släppas. Kartan bygger på Mikael Mangolds forskning om vilka områden som drabbas hårdast av hyreshöjningar vid renoveringar.

Kartan är framtagen av organisationen Allt åt alla Göteborg och publiceras i samarbete med Alla ska kunna bo kvar och bygger i grunden på kollektivtrafikkartan.

spårvagn03-page-002

Ett mindre utsnitt från kartan över förväntade hyreshöjningar i Göteborg.

– Kartan visar väldigt tydligt hur segregerat Göteborg är och hur hårt hyreshöjningarna slår mot områden där inkomsterna är låga, säger Kleo Allinger från Allt åt alla.

För information om manifestationen kontakta Mahasti Hashemieh (Alla ska kunna bo kvar) – 0704-133 733.

 

DSC_1154

Mahasti Hashemieh (fotot från användas och beskäras om fotograf – Birger Ernfjord – uppges). Klicka på bilden för större foto.