Hos alltför många inom hyresgäströrelsens finns det en föreställning om att goda förhandlingsstrategier gentemot fastighetsägarna är lösningen på renovräkningsproblemet. Idén är att goda argument skulle bita på fastighetsägare som har alla legala möjligheter i världen att chockhöja hyrorna utan hänsyn till sina nuvarande hyresrättsinnehavare.

Problemet med att dra fram förhandlingskortet tidigt i processen är skillnaden i makt mellan de två parterna som ska förhandla. Fastighetsägarna har entydigt juridiken på sin sida och vinner i mer än 9 fall av 10 i hyresnämnden – därför kan en förhandling mellan hyresrättsinnehavarna och fastighetsägarna i bästa fall förändra renovräkningarna på marginalen. Kanske kan de framtida hyresnivåerna sänkas från 75 till 65 procent eller kanske så kan man få en intrappning på tre år som gör att man får några månaders respit på vräkningen.

Utgångspunkten för Alla ska kunna bo kvar är att en renovering bara kan anses vara lyckad om alla kan bo kvar. Det enda sättet, inom ramen för nuvarande system, är att boende för en lokal kamp med stöd från andra. Genom att driva kamp och organisera sig kan man dels påverka sin egen fastighetsägare och dels försöka förändra systemet. Först när kampen är vunnen och fastighetsägaren kan garantera att alla kan bo kvar så kan vi sätta oss ner och förhandla.

fullskarmsinfangning-2016-11-26-105104