“Varför måste ni höja hyran? I Sverige har vi hyressättningsmodell enligt bruksvärdesprincipen. Det innebär att hyran kopplas till standard och kvalitet. Det för att man ska betala för den standard man har i aktuell lägenhet. Det innebär också att det finns lägenheter i olika prisnivåer. När vi gör en standarhöjning påverkar det bruksvärdet och därmed också hyran.”

Så skriver Wallenstam AB på sin infosida om renoveringar på Vita Björn. Argumentationen är återkommande bland fastighetsägare – bruksvärdet gör att fastighetsägarna “måste” höja hyran. Det låter som att det funnes något slags tvång.

Dock är det här att fastighetsägare på något sätt är ”tvingade” att höja hyran vid renovering är en stor myt.

Hyresnivåer i Sverige förhandlas – i de flesta fall mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Förhandlingarna utgår från bruksvärdesprinciper som, något förenklat, handlar om att hyran ska motsvara det praktiska värde lägenheten har ur hyresrättsinnehavares perspektiv.

När standarden i en lägenhet höjs (ofta i samband med stambyten) kan fastigetsägaren argumentera för att bruksvärdet ökat och ofta blir resultatet av förhandlingen att hyran höjs.

Men, om en fastighetsägare gör renovering och höjer standarden UTAN att yrka på hyreshöjning så är det fullt möjligt. Varken de boende eller Hyresgästföreningen skulle protestera. Det är alltså inte ett “måste” att höja hyran i samband med renoveringen – det är ett val fastighetsägarna gör för att de kan.

Texten är skriven av Mattias Axelsson (Alla ska kunna bo kvar) och faktagranskad av jurister på Hyresgästföreningen Västra Sverige.

1492sq