Hej ni på Wallenstam!

För tydlighets skull: Samrådsgruppen som Wallenstam hittills har träffat har arbetat för mandatet att ”alla ska kunna bo kvar”.

Vi har under hela dialogprocessen varit noga med att

– vara transparenta och hålla de boende informerade
– hålla gruppen öppen för fler deltagare
– lyssna och ta in synpunkter från de boende i området
– ha mandat för vårt arbete

13083379_1247433718600450_8683876303645164501_n (1)

För detta har vi upprättat flera kommunikationskanaler i form av

– utskick
– fysisk brevlåda
– mailbox
– facebooksida
– stormöten
– foajé- och gårdsträffar
– cafésöndagar
– personlig kontakt…

De synpunkter som boende på Vita Björn uttryckt angående renoveringsprocessen och de alternativ som Wallenstam presenterat är

– vi tycker det är orimligt att betala för åtgärder vi inte kan välja bort
– vi betalar redan höga hyror
– vi har betalat i många år och undrar varför våra hyror inte täcker underhållskostnaderna
– vi tycker att underhåll i lägenheter och gemensamma utrymmen är eftersatt
– vi tycker inte att Wallenstam lyssnar
– vi tycker att det är konstigt att Wallenstam behandlar olika hyresgäster olika
– många vill ha renoverat och har råd med att betala mer för detta, men vill för den skull inte att deras grannar ska tvingas flytta
– vi känner oss oroliga

Dessa synpunkter har presenterats för Wallenstam under hela processen och är de synpunkter som har styrt samrådsgruppens arbete.

Samrådsgruppen anser att Wallenstam inte har lyssnat och inte har haft någon dialog. Vi har sagt det förut och vi säger det igen: Det är orimligt med hyreshöjning på grund av underhållsåtgärder som inte kan väljas bort.

DSC_0069

Det är helt och hållet ert val hur ni gör, bruksvärdessystemet ger er fullt manöverutrymme inom dess ramar och har egentligen ingenting med saken att göra – förutom att det är krångligt att förklara.

Boendet i Vita Björn är varken hållbart eller tryggt om inte
– Wallenstam erbjuder ett basalternativ som inte innebär någon hyreshöjning alls
– hyresgästerna själva har valfriheten att välja graden av standardhöjning

Vi anser inte att Wallenstam har fört någon dialog. Basalternativet som nu presenterats är i stort sett detsamma som innan dialogen startades för nio månader sen, den enda skillnaden är att det nu finns intrappningsförslag.

Samrådsgruppens syfte med dialogen var att tillsammans med Wallenstam hitta en gemensam vision för Vita Björn som ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart bostadsområde. Vi boende har engagerat och organiserat oss i denna process (helt frivilligt och utan att ta betalt) för att vi trott att det var möjligt att samarbeta med er. Vi har trott att det av er kunde ses som en vinst och en investering att göra oss delaktiga. Vi har kunskap och kompetens som inte går att köpa någonstans på marknaden.

Hur som helst, samrådsgruppen kommer att fortsätta att arbeta för att ”alla ska kunna bo kvar”, men nu i ett offentligt rum. För det är där vi är nu, Vita Björn är inte ensamt och det som händer här påverkar allt det andra och vice versa – och vi börjar bli väldigt många som vill bo kvar!

Avslutningsvis:

– vi bryter ingen dialog, vi har aldrig haft någon!
– den grupp som ni kommer att fortsätta diskutera med angående evakuering mm. är inte Samrådsgruppen. Det blir en ny grupp, en referensgrupp. Möjligt att några från samrådsgruppen går med, men det är inte samma grupp. Och om det är tänkt att denna grupp på något sätt ska representera de boende på Vita Björn (och inte vara tillsatt av Wallenstam) så måste den sättas samman på ett stormöte eller på annat demokratiskt vis.

Vi har all förståelse för att ni till varje pris vill undvika ett stormöte. Det är lätt att föreställa sig det obehag det väcker att tvingas försvara uppenbara orimligheter inför dem det drabbar. Men allvarligt talat: om man nu till varje pris vill hävda orimligheter, så måste man också någon gång – förr eller senare – vara beredd att försvara dem.

Att man kallar något för dialog innebär (som vi påpekat i några månader nu) inte att det med nödvändighet är dialog – och att ni ännu inte riktigt lyckats greppa detta enkla faktum illustreras ju väl av er sida. Det är inte dialog – det är en infosida!

Hälsningar! Vi som bor på Vita Björn