När hyresgästers rättigheter diskuteras används inte sällan bilparallellen. Tanken är att du som hyr en bil inte har några rättigheter i hur bilen underhålls, på samma sätt ska du – om du hyr din lägenhet – inte att några rättigheter gällande lägenhetens underhåll.

Följande inlägg i en tråd hos Yimby kan illustrerar argumentationen

Fullskärmsinfångning 2016-02-19 134239

Och utifrån ett rent marknadsliberalt perspektiv är jämförelsen helt rimlig. Där är en vara en vara oavsett vilken typ av vara och då är det ägaren som bestämmer och priset sätts på en marknad utifrån utbud och efterfrågan.

Utgångspunkten är dock, menar vi, tveksam då bostad inte går att se som ”en vara” vilken som helst. Du kan av flera skäl inte jämföra att bo i lägenhet med att köpa filmjölk eller att hyra en bil.

  1. Effekterna av att byta bostad är enormt mycket större jämfört med att byta filmjölkssort eller hyrbilsföretag. Filmjölk kan du byta från en dag till en annan utan några märkbar effekter. En hyrbil kan du också byta utan att det påverkar din vardag nämnvärt.
    Ska du däremot byta lägenhet (allra helst mot din vilja vilket är fallet vid renovräkningar) är effekterna stora. Det finns forskning som menar att det psykiskt går att jämföra tvångsförflyttningar med att förlora en nära anhörig.
  2. Utbudet på bostäder går inte att jämföra med vare sig hyrbilar eller filmjölk. Eftersom det är oerhört mycket enklare att producera ny filmjölk eller nya bilar jämfört med att bygga nya bostäder kommer utbudet av de förra kunna matcha efterfrågan. Underskottet på bostäder idag gör dock att en person som renovräks pga hyreshöjningar inte säkert hittar en ny lägenhet.
  3. Möjlighet att ersätta bostaden med andra produkter är (i princip) lika med noll, till skillnad från både filmjölk och hyrbilar. Du måste bo någonstans.
    Däremot kan du välja att inte äta fil. Du kan t.o.m. välja att inte åka bil och istället cykla, åka kollektivt eller i vissa fall gå.

Av dessa skäl, menar vi, att det inte är rimligt att jämföra bostaden med ”vilken vara som helst” (t.ex. filmjölk eller hyrbilar). Bostadsmarknaden bör omgärdas av andra regleringar och principer än filmjölks- eller hyrbilsmarknaden.