Ord spelar roll. Hur vi benämner olika saker får betydelse.

En boende i hyreslägenhet kallas ofta hyresgäst, som om vi vore gäster i våra egna hem. Jämför med att säga till någon som bor i en bostadsrätt att de är bostadsgäster. Det skulle aldrig ske, av det enkla skäl att de inte är gäster i sina egna hem. På samma sätt är boende i hyresrätt inte gäster.

När vi debatterar eller pratar med folk använder vi begreppet ”hyresrättsinnehavare” eftersom det bättre speglar vad det handlar om. Och för att språkligt värdera boende på samma sätt oavsett vilket ägandeform deras hem har

Vi är inte gäster i våra hem. Vi har en rätt till vårt boende. Därför är vi hyresrättsinnehavare.

demo1