Filmvisning, bokpresentation och samtal i Malmö

På Sofielunds kollektivhus anordnades lördagen den 17 september en eftermiddag med filmvisning, bokpresentation och samtal kring gentrifiering och renovräkning. Det var Kajsa Börjesson och Victoria Percovich Gutierrez som samordnat arrangemanget.

Eftermiddagen började med att Mattias Axelsson från Alla ska kunna bo kvar presenterade Pennygången och kampen där. Sedan visades filmen Våra hem Deras hus.

14368824_10155193262503098_5651314087885508608_n

Efter filmen berättade Mathias Krusell från Allt år alla Göteborg om boken Rätt att bo kvar och hur den kan användas vid organisering.

14344267_10154262399508429_826566187403612590_n

Eftermiddagen avslutades med ett publiksamtal där olika frågor kring gentrifiering i Malmö lyftes upp.

14322337_10154262522623429_3909477409609009852_n

Reserapport från Almedalen 2016

Alla ska kunna bo kvar var på plats under Almedalsveckan 2016. Från föreningen åkte Mattias Axelsson, Daniel Carlenfors och Malin Fricke. Så  vad gjorde vi som förening?

  • Vi har suttit med som publik på cirka 30 seminarium och på flera av dessa ställt kritiska frågor om renoveringar och lyft perspektivet att alla ska kunna bo kvar.
  • Vi har träffat och samtalat med bostadspolitiska talespersoner för socialdemokraterna, vänsterpartiet och kristdemokraterna, förtroendevalda och anställda på hyresgästföreningens riksförbund, VD för Sabo, Katalys, styrelsen för jagvillhabostad.nu och ordföranden för PRO.
  • Vi har deltagit i panel anordnad av Vänsterpartiet ”Bostäder åt alla”.
  • Vi har direktkommenterat seminarium i sociala medier.
  • Vi har blivit intervjuade av renoveringsinfo.se om dialog i samband med ombyggnation.

13631638_10154971210848098_7232296381523573298_n 13627197_10154957260133098_3349418330377647653_n 13615002_1777086925855760_2188710974326201391_n 13600302_1777087209189065_1441470396192992331_n

Varför är Alla ska kunna bo kvar i Almedalen 2016?

Alla ska kunna bo kvar kommer för andra året i rad att vara på plats i Almedalen. Det går att ha många olika synpunkter på Almedalsveckan som fenomen, t.ex. om en organisation som Alla ska kunna bo kvar bör vara på plats.

Jag ska förklara varför vi anser att vår förening ska vara i Almedalen. Men då behöver vi börja innan Alla ska kunna bo kvar fanns.

År 2013 var jag och Mattias Axelsson från Nätverket Pennygångens Framtid på plats i Almedalen. Vi var då där med en tydlig agenda och det var att konfrontera Stena Fastigheter så mycket det gick. T.ex. genom att gå på seminarier och lyfta frågor från ett boendeperspektiv utifrån den konflikt som fanns på Pennygången mellan hyresrättsinnehavres intresse av att kunna bo kvar och Stena Fastigheters intresse av att vinstmaximera. Det är en konflikt som fortfarande finns och som i allra högsta grad är en del i debatten om bostadskrisen idag.

Kort kan vi säga att vi lyckades med vårt uppsåt och jag är övertygad om att ingen på Stena Fastigheter i sin livligaste fantasi föreställa sig att de skulle bli så hårt åtgångna av två helt okända personer under den tiden på året de skulle få skryta för branschen om hur bra de är.

Några månader senare satt Christel Armstrong (Stena Fastigheters VD) i ett kontor på Hyresgästföreningen och skulle tillsammans med dem få till ett omtag på Pennygången. Resten är – så att säga – historia.

2013-07-02-07-15-51

Det är med den erfarenheten vi menar att Alla ska kunna bo kvar bör vara på plats under Almedalsveckan. Vi har dragit slutsatsen att vi faktiskt har en möjlighet att påverka genom att ställa de jobbiga frågorna som ingen annan ställer eftersom de helt enkelt inte kan formulera dem själva då de inte har den erfarenhet av boendekamp som vi har.

Vi tror att om vi är envetna nog, ettriga nog och jobbiga nog så tvingar vi dem att lyssna och börja tänka i nya banor. Men då måste vi vara på plats och ställa de besvärliga frågorna.

Det är för att vi tror på en framtid utan tvångsförflyttning, segregation och demokratiskt underskott i planprocesser som vi väljer att i år igen åka till Almedalen. På en så viktig arena som Almedalsveckan ändå är ska fastighetsägare, byggare och politiker inte slippa undan de som faktiskt drabbas av besluten som tas.

Dock är det viktigt att vi inte tappar vårt perspektiv. Att vara i Almedalen är inte ett mål i sig. Det finns inget egenvärde i att komma in på olika mingel eller att skaka hand med högt uppsatta politiker. Det är saker vi kan göra om det gynnar vårt huvudsakliga mål – att alla ska kunna bo kvar efter renoveringar.

Till sist, stort tack till alla er som håller oss på jorden och påminner oss varifrån vi kommer och för vilka vi för vår kamp!

Daniel Carlenfors, ordförande i Alla ska kunna bo kvar

Alla ska kunna bo kvar – Almedalen 2016

För andra året i rad åker föreningen Alla ska kunna bo kvar till Almedalsveckan. Ordförande Daniel Carlenfors menar att det är viktigt att vara på plats under veckan:

– På alla seminarier om byggande och renoveringar är det politiker, byggherrar och fastighetsägare som pratar. De som drabbas av bostadskrisen, t.ex. bostadslösa, pensionärer, studenter, har ingen röst. Vår uppgift är att ställa de kritiska frågorna, ur ett boendeperspektiv.

Om du vill träffa Alla ska kunna bo kvar under Almedalsveckan går det bra att höra av sig – via mail (allaskakunnabokvar@gmail.com) eller på Twitter (@kunnabokvar)

Almedalen,Visby

Här är de seminarium där representanter från Alla ska kunna bo kvar kommer att närvara.

Rätten att bo kvar

Rätten att bo kvar

Låten Get up Stand Up av Bob Marley och Peter Tosh har omarbetats och framförs av Hyreskasernen och Vita björn-kören. Videon spelades in på Vita björn i Göteborg maj 2016.

De senaste åren har vi sett hur hyreslägenheter runt om i Sverige renoveras med omfattande hyreshöjningar som följd. Om inte hyresgäster går samman och kräver sina rättigheter kommer detta att fortsätta, och tusentals människor kommer att tvingas flytta.

Rätt att bo kvar är en handbok som har skrivits för att användas praktiskt i kampen om hyresrättens framtid. Boken har växt fram ur gemensamma erfarenheter av att ta strid mot renoveringar som åtföljts av kraftiga hyreshöjningar.

Boken är tänkt att användas som ett praktiskt verktyg för lokal organisering.

Ladda ned eller beställ boken på www.rattattbokvar.se

Rätt att bo kvar – en handbok i organisering mot hyreshöjningar och gentrifiering

Tillsammans med en rad andra organisationer och forskare har vi skrivit handboken ”Rätt att bo kvar som nu äntligen finns för nerladdning. Boken har också en hemsida där du kan få mer info: rattattbokvar.se
Den 21 maj firas utgivningen av den fysiska boken på Göteborgs Litteraturhus. Det blir fet fest med filmvisning, panelsamtal och liveband. Läs mer om kalaset här.

rattattbokvar_600x600

Ny styrelse i Alla ska kunna bo kvar

På årsmötet 2016 valdes en ny styrelse för Alla ska kunna bo kvar. Ny styrelse  är Daniel Carlenfors (ordförande), Mattias Axelsson, Amandus Carlenfors, Åse Richard, Therese Stenberg, Malin Fricke, Mahasti Hashemieh och Catharina Thörn.

Övriga intressanta beslut på årsmötet var bl.a. att:

ordforandeklubba-580x333