Unik karta över hyreshöjningar i Göteborg släpps 22 april

Runt om i Göteborg organiserar sig boende för att stoppa renovräkningar. Lokala boendenätverk på bl.a. Beväringsgatan och på Långströmsgatan har lyft kravet på att det måste det finnas ett alternativ som ger 0 kronor i hyrespåslag vid renovering.

För att stödja de lokala boendenätverkens krav har föreningen Alla ska kunna bo kvar tagit initiativ till en manifestation i Göteborg 22 april kl. 16.30 på Järntorget.

– Vi tycker det är viktigt att frågan om renovräkningar och att alla ska kunna bo kvar tyvärr är en fråga som lyfts alltför sällan politiskt och i media, säger Mahasti Hashemieh från föreningen Alla ska kunna bo kvar.

– Därför vill vi låta just de som drabbas av renovräkningar få sin röst hörd. På vår manifestation kommer bl.a. boende som bor i renoveringsområden i Göteborg att tala.

På manifestationen kommer också en helt unik karta över hyreshöjningar i Göteborg att släppas. Kartan bygger på Mikael Mangolds forskning om vilka områden som drabbas hårdast av hyreshöjningar vid renoveringar.

Kartan är framtagen av organisationen Allt åt alla Göteborg och publiceras i samarbete med Alla ska kunna bo kvar och bygger i grunden på kollektivtrafikkartan.

spårvagn03-page-002

Ett mindre utsnitt från kartan över förväntade hyreshöjningar i Göteborg.

– Kartan visar väldigt tydligt hur segregerat Göteborg är och hur hårt hyreshöjningarna slår mot områden där inkomsterna är låga, säger Kleo Allinger från Allt åt alla.

För information om manifestationen kontakta Mahasti Hashemieh (Alla ska kunna bo kvar) – 0704-133 733.

 

DSC_1154

Mahasti Hashemieh (fotot från användas och beskäras om fotograf – Birger Ernfjord – uppges). Klicka på bilden för större foto.

Samtal i Almedalen: Hur gör vi kampen för att alla ska kunna bo kvar nationell?

Massiva renoveringar av miljonprogrammet har satt i gång runt om i landet. Vissa hyresgäster befinner sig i början, andra har genomgått hela processen. Erfarenheterna visar att det finns fog för de boende att organisera sig för rätten att få bo kvar. Hur går vi från lokal till nationell strategi?

Den frågan står i fokus under ett seminarium som anordnas av organisationen Alla ska kunna bo kvar i samarbete med Uppsala universitet torsdag 2/7 kl. 13.00 under Almedalsveckan.

– Lokal kamp är nödvändig, men för att komma åt problemet med renovräkningar måste vi börja utmana systemet och då krävs kamp på nationell nivå, säger Daniel Carlenfors, ordförande för Alla ska kunna bo kvar.

– Syftet med vårt seminarium är att alla som deltar i publiken ska kunna bidra med tankar och idéer kring hur vi lyfter frågan om hur alla ska kunna bo kvar till nationell nivå, säger Carlenfors vidare.

I panelsamtalet deltar Åse Richard, bostadsaktivist från Gränby i Uppsala och Karl Lundén, bostadsaktivist från Vita Björn i Göteborg. Båda har erfarenhet av lokal kamp för att alla ska kunna bo kvar.

Efter panelsamtalet startar en workshop där alla som är på plats kan bidra med erfarenheter och idéer för att svara på frågan hur vi får från olika lokala kamper till en nationell kamp.

Seminariet ”Vem har rätt att bo kvar?” som anordnas av Alla ska kunna bo kvar i samarbete med Uppsala universitet äger rum på Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (Sal B24) på torsdag 2/7 kl. 13.00-14.30. Mer info.

IMG_3382

Daniel Carlenfors. Foto: Alla ska kunna bo kvar (får användas av fritt)