Samtal i Almedalen: Hur gör vi kampen för att alla ska kunna bo kvar nationell?

Massiva renoveringar av miljonprogrammet har satt i gång runt om i landet. Vissa hyresgäster befinner sig i början, andra har genomgått hela processen. Erfarenheterna visar att det finns fog för de boende att organisera sig för rätten att få bo kvar. Hur går vi från lokal till nationell strategi?

Den frågan står i fokus under ett seminarium som anordnas av organisationen Alla ska kunna bo kvar i samarbete med Uppsala universitet torsdag 2/7 kl. 13.00 under Almedalsveckan.

– Lokal kamp är nödvändig, men för att komma åt problemet med renovräkningar måste vi börja utmana systemet och då krävs kamp på nationell nivå, säger Daniel Carlenfors, ordförande för Alla ska kunna bo kvar.

– Syftet med vårt seminarium är att alla som deltar i publiken ska kunna bidra med tankar och idéer kring hur vi lyfter frågan om hur alla ska kunna bo kvar till nationell nivå, säger Carlenfors vidare.

I panelsamtalet deltar Åse Richard, bostadsaktivist från Gränby i Uppsala och Karl Lundén, bostadsaktivist från Vita Björn i Göteborg. Båda har erfarenhet av lokal kamp för att alla ska kunna bo kvar.

Efter panelsamtalet startar en workshop där alla som är på plats kan bidra med erfarenheter och idéer för att svara på frågan hur vi får från olika lokala kamper till en nationell kamp.

Seminariet ”Vem har rätt att bo kvar?” som anordnas av Alla ska kunna bo kvar i samarbete med Uppsala universitet äger rum på Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (Sal B24) på torsdag 2/7 kl. 13.00-14.30. Mer info.

IMG_3382

Daniel Carlenfors. Foto: Alla ska kunna bo kvar (får användas av fritt)

 

 

 

Vem har rätt att bo kvar? (samtal på Almedalsveckan)

Mer info på vår FB-sida.

Runt om i Sverige rullar renorvräkningsvågen vidare. Men lokalt motstånd formeras på många ställen.

Alla ska kunna bo kvar och Uppsala Universitet anordnar ett samtal och workshop om hur den lokala kampen för att alla ska kunna bo kvar kan lyftas till nationell nivå.

Paneldeltagarna har egen praktisk erfarenhet av lokal kamp mot renovräkningar.

Med hjälp av deras erfarenhet vill vi tillsammans med er ta oss några steg närmare hur vi gör kampen för allas rätt att bo kvar nationell.

Deltagare: Åse Richard från Gränby i Uppsala och Karl Lundén från Vita Björn i Göteborg.

När? Torsdag 2/6 kl. 13.00-14.30

Var? Campus Gotland, Cramergatan 3.

Hur? Vi börjar med att lyssna på erfarenheterna från lokala kamper. Sedan pratar vi tillsammans hur vi kan lyfta det lokala till en nationell kamp för att alla ska kunna bo kvar.

Fullskärmsinfångning 2015-06-004 Fullskärmsinfångning 2015-06-03 210135

Exempel på höjd hyra i samband med renoveringar

Exemplen på hur fastighetsägare höjer hyrorna i samband med renoveringar är många. Hjälp oss att samla exempel på fastighetsägare som renovräker sina hyresgäster. Har du tips? Maila allaskakunnabokvar@gmail.com eller meddela oss på Facebook

OBS! Detta är långt ifrån en komplett lista på områden som renoveras. Uppgifter om hyreshöjningar etc är hämtade ifrån nyhetsartiklar.

Fontin – Kungälv

Fastighetsägare: Kungälvsbostäder

Ett mindre hus med 27 lägenheter har blivit ett pilotprojekt. Där kommer hyran att höjas med 40 procent.

Herrgården – Malmö

Fastighetsägare: Contentus

Renoveringar med hyreshöjningar på 20 procent (närmare 2000 kronor)

Beväringsgatan – Göteborg

Fastighetsägare: Poseidon

Hyreshöjningar vid renovering är annonserat. Lokalt motstånd finns.

bavaring
Beväringsgatan i Göteborg. Foto: Alla ska kunna bo kvar.

Smaragd- och Briljantgatan – Göteborg

Fastighetsägare: Stena Fastigheter

Långströmsgatan – Göteborg

Fastighetsägare: Balder

Balder ville initialt höja hyrorna med upp till 80 procent. Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen och lokalt motstånd har de förhandlade hyrorna landat på c.a. 1000 kr mer i månaden.

Nordostpassagen – Göteborg

Fastighetsägare: Ernst Rosén

Ärendet är prövat av hyresnämnden och fastighetsägaren har fått tillstånd att renovera. Hyreshöjningarna är förhandlade med HGF och landar på 30%.

Fastighetsägare: Holger Blomstrand Byggnads AB

Ombyggnation har aviserats och fastighetsägaren har inte velat ha något samråd med de boende.

Götgatan – Sundbyberg

Fastighetsägare: Förvaltaren

Processen pågår. Hyreshöjningar på 75% har yrkats av fastighetsägaren.

Ekensbergsvägen i Gröndal

Fastighetsägare: Stockholmshem

Renoveringarna har påbörjats. Hyrorna höjs med c.a. 80% efter överenskommelse mellan HGF och fastighetsägarna.

Ritorp – Stockholm

Fastighetsägare: Signalisten

Processen pågår. Hyreshöjningar på 55-60% (mer än 3000 kr) föreslås.

Valla torg – Stockholm

Fastighetsägare: Stockholmshem.

Processen pågår. Hyreshöjningar på 50 procent föreslås.

Valla torg – Alla ska kunna bo kvar (Facebook-sida)

Vita Björn – Göteborg

Fastighetsägare: Wallenstam

Processen pågår. Protester bland boende.

Pennygången – Göteborg

Fastighetsägare: Stena Fastigheter

Hyreshöjningar på 14 procent efter omfattande protester. Stenas ursprungliga krav var 60 procent.

pennygangen_thismustbetheplace_goteborg1
Pennygången i Göteborg. Foto: Alla ska kunna bo kvar.

Gränby – Uppsala

Fastighetsägare: Rikshem

Hyreshöjningar upp till 34 procent efter omfattande protester.

Kvarngärdet – Uppsala

Fastighetsägare: Stena Fastigheter

Hyreshöjningar på 60 procent.

Näverlursgatan – Göteborg

Fastighetsägare: Poseidon

Föreslagna hyreshöjningar 30 procent. Renoveringar påbörjade.

IMG_20160320_132455
Näverlursgatan i Göteborg. Foto: Alla ska kunna bo kvar.

Bredäng – Stockholm

Fastighetsägare: Stena Fastigheter

Föreslagna hyrehöjningar 30-60 procent. Process pågår. Protester bland boende.

Olympia – Helsingborg

Fastighetsägare: Helsingborgshem

Hyreshöjningar uppemot 50 procent. Renoveringarna påbörjade.

Varberga – Örebro

Fastighetsägare: Örebrobostäder

Hyreshöjningar på 1600 kronor i månaden.

Vallby – Västerås

Fastighetsägare: Mimer

Hyreshöjningar på 25 procent

Dags att ifrågasätta vinstmaximeringen om alla ska kunna bo kvar

När hyreshus i miljonprogrammet ska renoveras är det många saker som man ska ta hänsyn till. Vi menar dock att det går att sortera in alla behov i tre huvudsakliga punkter (där det inte går inte att uppnå mer än två samtidigt)

Fullskärmsinfångning 2015-03-27 130258

Vill du renovera hyreslägenheter (välj max två)

 1. Ekonomisk lönsamhet. Givet det system vi har idag finns det vinstkrav både på privata och allmännyttiga fastighetsägare. Därför måste pengar in i samband med renoveringar. Fastighetsägarna ska helt enkelt tjäna pengar och gå med vinst.
 2. Ekologisk hållbarhet. Sedan miljonprogrammets lägenheter byggdes har det tillkommit fler och hårdare krav om t.ex. enegergianvändning. För att de nya kraven ska uppfyllas krävs åtgärder i samband med renoveringar som t.ex. isoleringar. Detta är åtgärder som är ekologiskt nödvändiga men också oftast mycket kostsamma.
 3. Social hållbarhet. Slutligen finns det människor som bor i lägenheterna En socialt hållbar renovering måste i första rummet utgå ifrån att människor som bor i området kan bo kvar även efter renoveringarna. Ingen ska tvingas flytta för att den inte har råd att bo kvar.

Ovanstående tre saker ingår i den ekvation som behöver lösas, men där man idag bara kan lösa två av tre i olika konstellationer men aldrig alla tre samtidigt. När en fastighetsägare ska göra vinst och en ekologiskt hållbar renovering höjer de hyran så mycket att boende inte kan bo kvar. När en fastighetsägare gör vinst men inte kan höja hyran är det istället den ekologiska aspekten som får stå tillbaka (ex. på Pennygången).

Dags att ifrågasätta vinsten

Att välja social och ekologisk hållbarhet skulle göra att vi tvingades ifrågasätta fastighetsägarnas krav på vinster. Är det rimligt att allmännyttiga bostadsföretag får krav på sig om att göra miljarder i vinst (pengar som sedan har plockas ur bolagen för att täcka kostnader i andra verksamheter i vissa kommuner)?

Om vi ska uppnå social och ekologisk hållbara renoveringar måste vi börja prata om och ifrågasätta elefanten i rummet – fastighetsbolagens eviga jakt på vinstmaximering.

Vad händer om fastighetsägarna ska betala renoveringarna?

När GP anordnade #pratbar om renoveringarna i miljonprogrammet höjdes det från politikerhåll röster om att det “fastighetsägarna som ska betala renoveringarna”. Med dagens lagstiftning innebär dock ett sådant synsätt att fastighetsägare bekostar renoveringen genom att kraftigt höja hyran. Följden blir då en tvångsförflyttning av boende med låga inkomster. Det blir alltså inte fastighetsägarna som de facto får betala, utan de boende.

Skyddet för boende i samband med omfattande renoveringar idag är minimalt. En fastighetsägare kan (i princip) göra vilka standardhöjande åtgärder som helst och därmed höja hyran (i princip) hur mycket som helst. Lösningen måste vara mycket starkare lagstadgat skydd för hyresgäster och ett uttalat mål (som inte kan kompromissas bort) att alla ska kunna bo kvar.

/Alla ska kunna bo kvar

11020257_1612524572311997_8314081240682733617_n

Varför lägger fastighetsägare inte undan pengar för framtida underhåll?

Det finns en rad missuppfattningar kring frågan om renoveringar av hyreslägenheter (mest aktuellt vid frågan om miljonprogrammets hyresrätter). En sådan missuppfattning gäller hur en fastighetsägare kan lägga undan pengar för framtida underhåll.

En klok fastighetsägare borde lagt undan till renovering, det borde vara en självklarhet (Ewa Thalén Finné – Moderaterna)

Problemet med det resonemanget är att det, sedan 1990-talet, inte finns något skattemässigt rimligt sätt för hyresvärdar att lägga undan pengar till underhåll. Om en fastighetsägare sparar pengar för underhåll beskattas det med 22 procent.

När Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen skrev en rapport om skattevillkoren för hyresrätter var skatten något högre och följande exempel användes:

För varje 1 000-tal kronor som sätts av för framtida underhåll i ett bostadsföretag betalas 263 kronor i skatt vid en bolagsskatt på 26,3 procent. Kvar blir 737 kronor. För att bostadsföretaget ska ha 1 000 kronor kvar efter skatt måste hyresgästerna betala 1 356 kronor genom sina hyresbetalningar. Det är 356 kronor eller 35,6 procent mer än vad småhusägaren eller bostadsrättsinnehavaren behöver betala. (ur Balanserade ekonomiska villkor – En skattereform för hyresrätten)

Skattefria underhållsfonder finns alltså inte och det finns inga sätt, ens för en seriös fastighetsägare, att på ett rimligt sätt sätta undan pengar för kommande underhåll. Istället väljer de flesta fastighetsägare att finansiera omfattande upprustningar genom att samtidigt höja standarden och därmed hyran (vilket resulterar i att folk tvingas flytta).

IMG_20150322_122540

”Vem betalar för renoveringen av miljonprogrammet?” panelsamtal 25 mars 17.30

Den 25 mars håller vi (Alla ska kunna bo kvar) tillsammans med Okidoki Arkitekter och Göteborgs-Posten en modererad bostadspolitisk debatt i Göteborg. Samtalet kommer ha en konstruktiv och lösningsinriktad ton och tar sig bl.a. an frågeställningen Vem betalar för renoveringen av miljonprogrammet?

När? Onsdag 25 mars kl. 17.30-19.30

Var? Pustervik (Järntorgsgatan 12)

Hur? Politiker från riksdagens partier kommer och samtalar kring hur miljonprogrammets renoveringar ska betalas.

 

Deltagare:

Ewa Thalén Finné (M) – bostadspolitisk talesperson

Robert Hannah (Fp) – ledamot i civilutskottet

Johan Löfstrand (S) – bostadspolitisk talesperson och vice ordförande i civilutskottet

Emma Hult (Mp) – bostadspolitisk talesperson

Nooshi Dadgostar (V) – bostadspolitisk talesperson

25 mars2

Vad har vi gjort?

Vi – Mattias Axelsson och Daniel Carlenfors (kontaktpersoner för Alla ska kunna bo kvar) – har en bred erfarenhet av att jobba med och prata om renoveringar i miljonprogramsområden ur ett boendeperspektiv.

Vi båda har en bakgrund i det lokala arbetet på Pennygången för att alla ska kunna bo kvar i samband med Stenas renoveringar. Som en del i detta arbete har vi föreläst för flera olika grupper, deltagit i olika debatter och skrivit en rad artiklar.

Vi kan på ett kortfattat och begripligt sätt sammanfatta varför det är centralt att ha ett boendeperspektiv med när det ska pratas om renoveringar som är hyreshöjande.

Vill vi ha vår medverkan i en panel eller vill ni att vi ska föreläsa går det bra att kontakta oss.

Föredrag och paneldeltagare

 • paneldeltagare på Motala Forum 2013
 • ”Att renovera demokratiskt” – föreläsning på Bostadsdagen 26/10 2013 (arrangör Staden vi vill ha)
 • ”Att inte göra en Stena” – föreläsning på konferensen Fastighetens stammar – byte, renovering och ombyggnad 5/11 2013 (arrangör Informa Sweden)
 • “För rätten att bo kvar” – föreläsning på Amalthea bokcafé i Malmö 2013
 • Gentrifiering” – föreläsning på Megafonen i Husby mars 2013
 • “Sweden – Do you still live socially?” – föreläsning i Berlin april 2014
 • Striden om Pennygången” – föreläsning med Hresgästföreningen på Bostadsvrålet i Tensta 18 maj 2014
 • Information på stormöte i Bredäng i samband med organisering av Bredängs boendenätverk – september 2014
 • Föreläsning Bostadsmötet 2014 (arrangör Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) Uppsala)
 • ”Kampen för Pennygången” – föreläsning på Nätverk för gemensam välfärd 2014
 • “Rivningskontrakt” – föreläsning på Bostadsvrålet i Tensta 2014
 • Föreläsningen på Chalmers 2014

IMG_20141115_141655IMG_3382

Vad har vi gjort?

Alla ska kunna bo kvar har som mål att lyfta den sociala aspekten i samband med renoveringar och med det se till att alla faktiskt har möjlighet att bo kvar i samband med renoveringar,

Vad har vi gjort?

 • Deltagande på möte med hyresgäster från Vita Björn (Majorna) i samband med information om standardhöjande renoveringar.
 • Planerat debatt med riksdagspolitiker om frågan ”Vem ska betala renoveringarna av miljonprogrammet?”
 • Skrivande av text till antigentrifieringshandbok.
 • Hemsida med tips hur du ska agera när din hyresvärd vill renovera och höja hyran

Hur gör vi vår konflikt offentlig?

Följande artikel är del i en serie av tips på vad ni kan göra om er hyresvärd vill renovera och höja hyran.

Ni har allt att vinna på att göra er kamp offentlig – då kan ni också se till att det är ni som har problemformuleringsprivilegiet. Media älskar “David v/s Goliat”-berättelser. De små men viljestarka hyresgästerna mot den stora och rika fastighetsägaren är bra mediadramaturgi.

Skriv insändare och debattartiklar. Sikta inte bara in er på de stora drakarna (ex. DN, GP eller Sydsvenskan). På många orter finns mindre eller alternativa tidningar (ex. Fria, Etc, Direktpress). Om ni ska göra en aktion (ex. demonstration eller namninsamling) ska ni kontakta media så att de är på plats – skriv t.ex. ett pressmeddelande.

1260787_20061053

Använd sociala medier

Om du idag googlar på “Pennygången” hamnar Pennygångens framtids hemsida (www.pennygangen.se) längst upp – inte Stenas info om Pennygången. När en journalist eller politiker gör samma är det nätverkets bild av Pennygången som hen får läsa. Ni kan på samma sätt ha en hemsida, en blogg, en FB-grupp eller liknande för att få ut er bild av vad som händer.

Att starta en hemsida är inte jättesvårt. Det enklaste sättet är att använda t.ex. WordPress eller Blogger. Gå in på WordPress och klicka på Skapa Webbplats. Välj en bra titel – ex. ”XX framtid” eller ”XX boendenätverk” eller ”Stambyte i XX”. Sedan är det bara att börja publicera nyheter av olika slag.